Information om besöksparkering

Från och med 1 februari 2018 kommer föreningen att erbjuda möjlighet att välja mellan två system för tillstånd gällande besöksparkering, ett digitalt system eller det kort som föreningen använt sig av tidigare. Oavsett vilket system du/ni väljer kan varje lägenhet erbjuda två besökstillstånd åt gången och inget av systemen innebär någon kostnad för lägenhetsinnehavaren.

Väljer du/ni det digitala systemet kommer du/ni att få information om inloggning via den e-postadress som du/ni meddelat. Väljer du/ni kort, kommer korten att levereras i brevlådan.

Det digitala tillståndet gäller så länge du äger lägenhet i vår förening och vid ägarbyte avslutas din behörighet att nyttja tillståndet.

Korten är en värdehandling och varje utlämnat tillstånd kommer att märkas med lägenhetsnummer och ska återlämnas vid ägarbyte. Varje kort som inte återlämnas eller har blivit borttappat, kommer att debiteras med 200 kronor.

De gamla tillstånden för besöksparkering kommer att förlängas för alla till och med 20180228, för att underlätta arbetet kring uppstart för de som väljer det digitala systemet. 

Styrelsen har delat ut denna information i pappersform också. Där kan du/ni fylla i vilken av systemen du/ni väljer och sedan lämna i föreningens brevlåda vid Vicevärdskontoret på Kågevägen 34D.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*