Kontakt

Ordförande: Ola Backman, Kågevägen 34 B, tel: 070-335 88 18
Sekreterare: Eleonora Marklund, Torsgatan 17 E, tel 070-677 24 64
Vicevärd: Björn Marklund, 070-272 89 06
Vaktmästare:
Aspia (föreningens ekonomiska förvaltare): Anneli Karlsson, 010-212 50 21