Regler och råd

Välkommen till bostadsrättsföreningen Björksoppen 7 i Skellefteå!

Nedan följer information och regler som du bör känna till som medlem i Brf Björksoppen 7. Har du frågor om innehållet eller något annat, är du välkommen att kontakta ordföranden eller någon av de övriga medlemmarna i styrelsen.

Det är du och dina grannar som äger föreningen

Björksoppen 7 är en fristående bostadsrättsförening. Som medlem i föreningen har du köpt en andel som motsvarar storleken på din lägenhet. Du äger alltså din andel i föreningen.

Som medlem har du inte bara del i föreningens tillångar utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten och kringmiljön.

Varje medlem har lika mycket att säga till om

En gång om året håller bostadsrättsföreningen ordinarie föreningsstämma och väljer bland annat styrelse och revisorer. Då kan du vara med och välja bland medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

Vi hoppas att du vill engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en aktiv medlem!

Nedan följer information och regler som du bör känna till som medlem i Björksoppen 7.

1. Kontaktuppgifter

Styrelsen

Ordförande: Ola Backman, Kågevägen 34 B, tel: 070-335 88 18
Sekreterare: Eleonora Marklund, Torsgatan 17 E, tel 070-677 24 64
Ledamot och vice ordf: Torbjörn Brännström, Torsgatan 15 C
Ledamot: Ambjörn Wikstén, Torsgatan 17 B
Ledamot: Eva Bask, Kågevägen 36 B
Suppleant: Lars Lundström, Kågevägen 36 C
Suppleant: Joakim Berglund, Torsgatan 36 E

Vicevärd

Vår ovärderlige vicevärd heter Björn Marklund. Han finns anträffbar dagtid på tel nr 070-272 89 06. Vid behov kan mötestid bokas kvällstid efter ö k.

Vicevärdskontor

Vicevärdskontoret finns på Kågevägen 34 D, men är ofta obemannat dagtid. Förutom Vicevärden går det alltid att ringa ordföranden på tel 070-335 88 18 mellan 07.00-21.00. Vid behov kan mötestid bokas efter ö k.

Vaktmästare

Vi har f n ingen utpekad vaktmästare. Men ring Vicevärden eller Ordföranden vid frågor.

Föreningens ekonomiska förvaltare

Vår ekonomiska förvaltare är Aspia och vår kontaktperson där heter Anneli Karlsson (010-212 50 21). Hit kan du ringa om du behöver hjälp med t ex få skickat autogiroblanketter, fråga om ev. kvarvarande repfond, råd kring försäljning av lägenhet osv.

Allmänt

Du betalar vad det faktiskt kostar

Det är inte meningen att en bostadsrättsförening ska gå med vinst. Medlemmarnas månadsavgift ska täcka utgifterna för räntor och amorteringar på bostadsrättsföreningens lån samt driftskostnader och planerat underhåll.

Till driftskostnaderna hör kostnader för reparationer, vatten, värme, fastighetsskötsel, renhållning mm. Hit hör också den statliga fastighetsskatten.

Styrelsens uppgift är bland annat att göra en vettig ekonomisk planering för framtiden och samtidigt hålla kostnaderna nere. Styrelsen har ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Resultatet redovisas vid bostadsrättsföreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska får förnyat förtroende eller om ni ska välja en annan styrelse.

Du kan själv påverka kostnaderna

Har du tidigare bott i ett eget hus vet du säkert att vatten-, el- och värmekostnader är dryga, men att de går att påverka. Tillsammans i bostadsrättsföreningen kan var och en medverka till att kostnaden hålls nere, bland annat genom att tänka på hur vi använder vatten och vilken innetemperatur lägenheten har.

Det är viktigt att fel på tex värmesystem, droppande kranar och kinkande spolmekanismer genast åtgärdas. Kommer du på något som kan minska kostnaderna för bostadsrättsföreningen så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Alla idéer är välkomna – sparade driftskostnader är medlemmarnas behållning!

Du bestämmer om din lägenhet

Du har ansvar för att lägenhetens inre hålls i gott skick. Du bestämmer om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar i lägenheten.
Vill du göra större förändringar måste du fråga din styrelse först, för att kontrollera om dina planer kräver tillstånd. Exempel på detta kan vara om du vill ta ner en innervägg.

Goda grannar

Att äga gemensamt är ett sätt att föra människor samman och att göra vardagen mer innehållsrik. För många är det en trygghet att känna sina grannar.

Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha. Ni kan alla hjälpas åt att hålla hus och området i gott skick samt ordna aktiviteter av olika slag. I föreningslokalen brukar det ordnas fika, hockeyvisningar mm. Det finns många, ofta enkla, sätt att lära känna grannarna och göra vardagen trivsammare.

Medlemskapet i föreningen innebär också en annan trygghet. Du kan nämligen inte bli uppsagd om du betalar dina avgifter i rätt tid samt följer bostadsrättslagen, bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Praktiskt

Felanmälan

Felanmälan kan du göra till Vicevärd Björn Marklund på 070-272 89 06.

Upplåsning av dörrar

Om du har tappat dina lägenhetsnycklar gäller följande:

På vardagar mellan kl 7-16, kontakta Björn Marklund på 070-272 89 06.

På kvällar efter kl 16 samt helger, kontakta Avarn (f d G4S) på tel. 070-560 56 18.
Öppningen kostar för närvarande 300 kr.

Bråk och stök

Om det uppstår bråk eller mycket stök, ring 070-560 56 18. Du hamnar hos Avarn (f d G4S).

Allmänna ordningsregler

För den allmänna trivseln uppmanar vi alla att vara rädda om föreningens tillgångar.  Om vi är rädda om våra gemensamma ägodelar i föreningen får vi lägre underhållskostnader och därmed hålls hyran låg.

Om alla boende i området följer ordningsreglerna får vi ett vackert och trivsamt bostadsområde.

Antenner

Det är inte tillåtet att sätta upp privata antenner på föreningens hus.

Inglasade balkonger

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för sin inglasade balkong. Skador på t ex matta, rullgardin, glas, fast armatur och eluttag, åtgärdas och bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Man får inte borra i balkongtaket för att fästa annan belysning eller dekoration, då påverkas byggarantin. Kontakta styrelsen om du har frågor kring detta.

Piska eller skaka inte mattor eller motsvarande från din balkong eller från fönster.

Blomlådor ska av säkerhetsskäl sitta på insidan av balkongen

Cyklar

Cyklar ska parkeras i cykelställ och på övriga anvisade platser. Under vintern ska cykeln parkeras i ett cykelförråd eftersom den annars blir ett hinder för snörenhållningen.

Luta inte din cykel mot fasaden då skador lätt uppstår på fasadbeklädnaden. Cyklar och andra föremål får inte ställas i källargångar eller i trapphus.

Fest

Ska du ha fest med musik, dans och mycket stoj – tänk på att du inte bör störa grannarna efter kl 22.00.  Sätt gärna upp en lapp i trappuppgången så att dina grannar i förväg får veta att du ska ha fest och hur de kan kontakta dig om de blir störda.

Spela musik för dig själv och inte dina grannar!

Renovering

Renovering är sällan ljudlös. Tänk på att genomföra sådant som låter mycket, tex borrning, så tidigt som möjligt på eftermiddagen. Aldrig efter kl 21.00.

Grillning

Med tanke på obehaget med rök och brandfara får grillning endast utföras på gräsmattan/gården. Ej på balkongen! Kontrollera med grannar som kan bli påverkade hur de ställer sig till grillning. Lämna aldrig grillen utan uppsikt.

Husdjur

Om du har katt får den inte släppas ut utan tillsyn, vare sig i trapphus eller utomhus.

Hundar ska alltid hållas kopplade utomhus och får ej rastas på våra gårdar eller gräsmattor. Vid dåligt väder, tänk på att torka av tassar/päls innan den går in i trapphuset.

Du som har husdjur, tänk på att det finns de som är rädda för dem eller är allergiska mot dem.

Parkeringsregler

Det finns ett antal besöksparkeringar, se översiktskarta under Information/Dokument. För parkering krävs ett giltigt p-tillstånd som ska ligga synligt i framrutan på vänster sida, alternativt digitalt P-tillstånd. Du som boende lånar ut detta till din gäst.  Besökare får inte parkera längre än 24 timmar.

Gårdar och vägar inom området ska vara bilfria. Endast taxi, sjuktransporter samt i- och urlastning av tyngre gods är tillåten. Ställ därför ditt fordon på avsedd plats.

Fordon som lämnas längre tid än 7 minuter på gård eller väg kan bötfällas för felparkering. Boende som ställer sin bil på gästparkering efter kl 18.00 kan bötfällas för felparkering. 

Q-park AB sköter parkeringsbevakning.

Trafik

Med hänsyn till buller och olycksrisk är moped och fordonstrafik inte tillåten inom bostadsområdet. Uppsatta skyltar ska respekteras.

För tomgångskörning gäller av kommunen fastställd tid, 1 minut.

Sophantering

Området har tre soprum.

Soprum 1: I garaget vid Kågevägen 36 E (För boende på Kågevägen 36 A – 36 F)

Soprum 2: I garaget vid Torsgatan 15 A (För boende på Kågevägen 34 A – 34 D och Torsgatan 15 A – 15 D)

Soprum 3: i garaget vid Torsgatan 17 F (För boende på Torsgatan 17 A – 17 F)

I soprummen finns goda möjligheter för sortering av sopor. Följande kan sorteras i samtliga soprum:

 • Kartong (stora kartonger från t ex nyinköpt TV, lämnas i containern på Vallgatan!)
 • Tidningspapper
 • Plast
 • Metall
 • Elektronik
 • Färgat och ofärgat glas
 • Glödlampor och lysrör
 • Batterier
 • Biologiskt avfall
 • Övriga hushållssopor

Detaljerad information om sopsortering finns i soprummen. Det är mycket viktigt att du som boende sorterar soporna rätt!

Grövre sopor får inte lämnas i våra soprum eller bakom garagen. Bostadsrättsinnehavaren ser själv till att forsla bort grövre sopor till återvinningsstation (Degermyran). 

Gemensamma lokaler och andra utrymmen

Föreningslokal

På Torsgatan 17 F finns en föreningslokal som kan nyttjas av boende i området. Kostnaden är för närvarande 150 kr.

Kontakta Eleonora Marklund för bokning, tel 070-677 24 64.

Föreningslokalen ska städas efter användning:

 • Skaka dukar
 • Torka bord
 • Dammsuga golv
 • Vid behov, våttorka golv
 • Diska och torka det som använts i kök
 • Rengör vask och diskbänk samt övrig utrusning som använts
 • Ta med dig sopor
 • Om något går sönder, kontakta Eleonora. Lokalen besiktigas efter varje uthyrning.

Städutrusning finns i lokalen. Medlem som inte städat efter sig debiteras för städkostnaden.

Hobbyrum och vävrum

På Kågevägen 34 C finns ett komplett hobbyrum med hyvelbänk, slipsten, smärgel och dammsugare.

På Kågevägen 36 F finns hobbyrum med endast slipsten och dammsugare.

På Torsgatan 17 D finns hobbyrum med endast en slipsten.

Nycklar finns hos Vicevärden.

På Torsgatan 17 C finns en vävstuga. På dörren till lokalen finns meddelande om vilka som är ansvariga för vävstugan.

Utrymmena ska städas efter användning.

Motionsrum, bordtennis

Det finns ett motionsrum på Kågevägen 34 C som är öppet för användning av boende i området. Står även ett bordtennisbord i detta rum. Om du har frågor kring motionsrummet kontakta ordf Ola Backman, 070-335 38 18.

Cykelförråd

Cykelförråd finns i källaren i alla hus.

Lägenhetsförråd

Lägenhetsförråd finns i källaren märkt med samma nummer som din lägenhet.

Tvättstugor

På området finns tre tvättstugor: Torsgatan 17 D, Kågevägen 34 D och 36 D.

Tvättid måste bokas. Bokningslistor samt ordningsregler finns uppsatta på anslagstavlorna i respektive tvättstuga.

Övernattningsrum

På Torsgatan 15D finns ett övernattningsrum för ev långväga främmande till boende. Bokning via ordförande. Pris: 150 kr/dygn.

Garage och parkeringsplatser

Inom bostadsområdet finns både kallgarage, varmgarage och parkeringsplatser med motorvärmaruttag.

Aktuella avgifter är f n:

 • Varmgarage, 425 kr
 • Kallgarage, 275 kr
 • Parkeringsplats, 175 kr
 • Extra parkeringsplats, 200 kr

Elförbrukning tillkommer på kallgarage, varmgarage och parkeringsplatser.

Anmäl eventuellt intresse av att hyra parkeringsplats till Vicevärden. Då du hyr en parkeringsplats hamnar du automatiskt i en turordningslista för garage.

Vid uthyrning upprättas ett kontrakt mellan bostadsrättsföreningen och dig som medlem. Garage och parkeringsplatser hör inte till lägenheten. Vid försäljning av lägenheten återgår garage och p-plats till föreningen.

Avläsning på förbrukad el görs en gång per år och debiteras på hyresavin.

Luckor på motorvärmaruttag ska enligt lag hållas låsta. Risk finns annars för att barn sticker in ledande material i uttaget med allvarliga konsekvenser som följd.

På grund av att vi har ett begränsat antal garage och bilplatser finns följande regler:

 • Man får hyra en parkeringsplats med motorvärmare eller ett garage per lägenhet. Den som hyr platsen ska äga en bil. Bilplatsen ska inte användas som uppställningsplats för en bil som aldrig används.Om föreningen har lediga platser så kan medlemmar i föreningen hyra en bilplats extra till en ökad kostnad tills det uppstår brist på bilplatser. Då måste den extra bilplatsen lämnas tillbaka till föreningen.
 • Garaget får endast användas för uppställning av personbil, och inte som lagerlokal.
 • Garage och parkeringsplats ska inte upplåtas i andra hand. Den som hyr lägenhet i andra hand, kommer efter den som äger sin lägenhet när det gäller tilldelning av bilplatser.
 • Garaget får inte användas för reparationer eller annat som kan störa eller medföra brandrisk.
 • Parkeringsplatser får endast användas för uppställning av fordon. P-platsen får inte användas för lastbil eller släpfordon utan styrelsens medgivande.
 • Fordon som av föreningen bedöms som fordonsvrak får inte förvaras på parkeringsplatsen.
 • För parkering på besöksplatser gäller P-tillstånd. Dessa tillstånd gäller endast besökare till boende inom bostadsområdet. Boende som står på besöksparkering efter kl 18 får parkeringsböter (Q-park).
 • 2 st P-tillstånd ska vara utdelat till varje lägenhet. Borttappat P-tillstånd makuleras och införskaffande av nytt kostar 200 kr. Användande av makulerat tillstånd innebär parkeringsböter. Anmäl förlust av P-tillstånd till Vicevärden. Observera att vid försäljning av lägenheten följer P-tillstånden med den nya ägaren!

Telefoni, Internet och TV

Bostadsrättsföreningens leverantör av telefoni och Internet är Bredbandsbolaget (som numera ingår i Telenor).
Kostar f n 165 kr/månaden och ingår i hyresavgiften.

Kontaktuppgifter till Telenor vid felanmälan: 020-222 222
Öppettider: Vardagar 8 – 21, helger 9 – 21. Se även www.telenor.se

Kabel-TV levereras av Tele2. I föreningens gruppavtal ingår utbudet Medium 8, där man kan byta digitalkanaler varje månad. Varje hushåll har också 150 kr i gruppavtalsrabatt. Se Tele2.se för andra utbud.

Kontaktuppgift till Tele2: Tel: 90 222 eller www.comhem.se

Försäkring

Medlemmar i bostadsrättsföreningen är skyldiga att teckna hemförsäkring. En vanlig hemförsäkring täcker lösöret i din bostad. Lägenhetens golv, väggar, badrum mm ingår dock inte i en vanlig hemförsäkring. Skador på dessa täcks numera av bostadsrättsföreningens egen tilläggförsäkring för bostadsrätter.

Det är du som bostadsrättsinnehavare som anmäler uppkomna skador till ditt försäkringsbolag. Om du tror att skadan kan ha inverkan på andra lägenheter eller övriga delar av fastigheten, kontakta Vicevärden.

Bostadsrättsföreningen Björksoppen 7 är medlem i Fastighetsägarna vilket innebär att det finns vissa personskadeförsäkringar.  Om Du råkar ut för en olycka i trappuppgång eller ute på gårdsplanen så kontakta föreningens ordförande eller Vicevärd.

Renovering och underhåll

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar och bekostar du själv underhåll och reparationer i din lägenhet. Föreningen ansvarar för värmesystem, vatten- och avloppstammar. 

Innan renovering av kök kontakta ordföranden för att säkerställa att vald spis och fläkt är anpassad till föreningens el-och ventilationssystem.

Till varje lägenhet avsattes tidigare en mindre summa av den månatliga avgiften till en reparationsfond. Detta görs inte längre.

Om just din lägenhet har kvar pengar i en reparationsfond framgår detta på avgiftsfakturan. Mot uppvisande av kvitto på gjorda reparationer kan medlem ta ut motsvarande eller mindre belopp ur fonden. Observera att fonden inte kan användas till lös egendom som mikrovågsugn eller liknande.

Reparationsfond som vid försäljning av lägenhet inte nyttjats, följer lägenheten till ny medlem.

Installation av tvätt- och diskmaskiner

Tvätt- och diskmaskiner får inte kopplas direkt på blandare i kök och badrum. Då båda kranarna står öppna kan vatten strömma in i den ledning som för tillfälligt har lägst tryck. Koppling av tvätt- eller diskmaskin på blandare medför alltså stor risk för vattenskador. Därför ska inkopplingen ske av behörig rörmokare.

Maskinerna ska vara kopplade till kall- eller varmvattenledning och vara försedd med återsugningsskydd, backventil och avstängningsventil.

Eventuella elarbeten i samband med installation av maskin måste utföras av behörig elektriker.

Avstängare för inkommande vatten hittar du under din diskbänk. Kranarna stänger av vattnet både till köket och toaletten.

Fastighetens försäkring gäller inte för skador förorsakade av felkopplade disk- eller tvättmaskiner. Kostnaden drabbar dig som medlem.

Försäljning av bostadsrätt

Det här gäller då du ska sälja din bostadsrätt:

 • Du kan själv skaffa köpare eller ta hjälp av en mäklare
 • Du har som säljare upplysningsplikt. Det innebär att du alltid är skyldig att informera köparen om eventuella fel och brister i lägenheten. Köparen har undersökningsplikt. Det innebär att denne är skyldig att informera sig om lägenhetens skick.
 • När du och köparen har kommit överens om ett pris för lägenheten, kan ni upprätta ett köpeavtal mellan er. Där måste det bland annat framgå att köpet är giltigt först efter att köparen är godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen.
 • När du har en köpare till din lägenhet ska du anmäla till bostadsrättsföreningen att du ska sälja lägenheten. Det gör du genom att fylla i en överlåtelsenmälan via mäklare eller föreningens ekonomiska förvaltare Aspia. Överlåtelseavgiften ska av säljaren betalas till Aspia innan överlåtelse sker.
 • Köparen ska ansöka om medlemsskap i föreningen vilket sker i samband med att säljaren begär utträde.
 • Vare sig man säljer privat eller via mäklare, ska samtliga nycklar först lämnas till vicevärden. Köparen kvitterar sedan ut nycklarna till lägenheten hos vicevärden.
 • Hyresavtal på garage och bilplats upphör i samband med din flyttning. Observera att garage eller bilplats inte kan övertas av den nye bostadsrättsinnehavaren direkt. Vicevärden sköter uthyrning av garage och bilplats varför den nya bostadsrättsinnehavaren måste kontakta vicevärden för information.
 • De parkeringstillstånd som finns för besökande följer med lägenheten, och ska lämnas till nya ägaren! Borttappade P-tillstånd debiteras 200 kr/kort.

Uthyrning i andra hand

Detta ska du tänka på om du vill hyra ut din lägenhet till någon annan (i andra hand).

 • Hämta blankett för ”ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning” på Vicevärdskontoret.
 • Ifylld blankett lämnas till Vicevärd eller i brevlådan till vicevärdskontoret. Glöm inte att ange dina nya kontaktuppgifter samt vilket skäl du har för din andrahandsuthyrning.
 • Granska din hyresgäst noga.
 • Lämna inget klart besked till hyresgäst före godkännande av bostadsrättsföreningen.
 • Då beslutet är taget ska ett hyresavtal upprättas mellan bostadsrättsinnehavare och hyresgäst. Hyresavtal finns att köpa i bokhandeln eller att ladda ner på Internet.
 • Då skälet till andrahandsuthyrning är provboende, nytt arbete, eller längre utlandsvistelse godkänner Bostadsrättsföreningen aldrig andrahandsuthyrning för längre tid än sex månader i taget. Förnyat beslut från föreningen måste därför inhämtas var 6:e månad om uthyrningen ska förlängas. 
 • Tänk på att det inte är självklart att du får din ansökan godkänd. Grundtanken för andrahandsuthyrning är, att man tillfälligt inte själv kan nyttja lägenheten, tex vid tillfälliga studier på annan ort.
 • Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för lägenheten även då du hyr ut den i andra hand. Se därför över ditt försäkringsskydd. Teckna en hemförsäkring som täcker både där du bor och den lägenhet som du hyr ut.
 • Din hyresgäst ska också ha en hemförsäkring.
 • Informera hyresgästen om ordningsregler, tvättstuga mm.
 • Kom ihåg att du är hyresvärd för din hyresgäst och att du har kvar ditt ansvar för lägenheten gentemot såväl grannar som bostadsrättsföreningen, om tex hyresgästen uppträder störande eller inte betalar avgifter.
 • Bevaka noga till vilken tidpunkt du har rätt att hyra ut din lägenhet och bedöm i god tid om du ska flytta tillbaka till lägenheten, sälja den eller begära förlängd andrahandsuthyrning. Detta för att inte riskera att du och hyresgästen står utan avtal och därmed säkerhet om något händer.
 • Avin för månadsavgiften går automatiskt till dig som äger bostadsrätten såvida inte något annat anges på blanketten ”ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning”.
 • Enl §6 i våra nya stadgar kommer vi fr o m 180601 att ta ut en avgift i samband med andrahandsupplåtelse motsvarande 10% av ett prisbasbelopp. Avgiften kommer att faktureras lägenhetsinnehavaren i samband med andrahandsupplåtelsen.
 • Garage och parkeringsplats ska inte upplåtas i andra hand.

Om ni har några frågor och funderingar kring våra allmänna regler, hör gärna av er till styrelsen!