Nyhetsbrev arkiv

Nyhetsbrev September 2018

Balkongbygget

Nu är alla balkonger klara och besiktade, och det som återstår är lite målning på väggar (fixa små skador och liknande), samt dra in el. När det blir dags för detta kommer boende att meddelas någon dag i förväg.

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet så kommer balkongavgift, för alla med balkong, att tas ut fr o m 1 oktober. Se kommande hyresavier.

Parkering

Nu när balkongprojektet är avslutat är det inte längre tillåtet för boende att stå på besöksparkeing!

Q-park är informerade om detta.

Och en liten påminnelse om att parkering inne på gården eller gräsmatta inte heller är tillåtet!

Asfaltering P-platser

Som tidigare meddelats via hemsidan och via anslag på portarna, så kommer Lindgrens Mark att påbörja markarbete och asfaltering på Torsgatan 15 och 17. Berörda kommer att informeras.

Andrahandsuthyrning

Vi har i tidigare brev informerat om avgift i samband med andrahandsupplåtelse. Om Du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du fylla i en särskild blankett som finns att hämta antingen på hemsidan eller på dörren till vicevärdskontoret på 34 D. Sedan måste styrelsen godkänna din begäran innan Du kan börja hyra ut din lägenhet!

Ang senaste källarrensningen

Före senaste källarrensningen hade någon slängt tomkartonger och plast i källaren på 34 D, förmodligen i tron om att vi även tar hand om sådant.

Vi vill förtydliga att allt skräp från nyinköpta möbler och liknande, slänger man själv i återvinningen på Vallgatan eller på Degermyran!

Grillfest

För att fira att vi äntligen fått våra balkonger, tänkte vi anordna en liten grillfest i slutet på september. Vi återkommer mer om detta!

Ha en skön höst! /Styrelsen

*********************************************

Nyhetsbrev Juni 2018

Balkongbygget

Som alla kan se är det lite stökigt på området, och kommer att bli så resten av sommaren. Vi och Balco gör vad vi kan för att hålla snyggt utan att störa produktionen.

Besiktning av balkonger är påbörjad med endast några små anmärkningar. I dagsläget är det ca 30 lgh som är klara och kan användas.

Till er som fått balkonger: om ni behöver en liten instruktion om hur man öppnar/stänger luckorna, hör av er till vicevärden, 070-2728906.

Gällande el som ska dras ut på balkongerna, så förhandlar vi med några olika elföretag om jobbet. Vi återkommer med info när det blir klart, och när jobbet ska utföras.

Balkongavgiften planeras börja tas ut fr o m 1 oktober.

Parkering

Q-park har lovat att boende kan parkera på gästparkering fram till balkongprojektet är avslutat. Kom bara ihåg att lägga in p-tillståndet!

Alternativ parkering finns längs Kågevägen eller på Vallgatan.

Dock gäller samma som tidigare; parkering inne på gården eller gräsmatta kommer att lappas!

Till er som röker

Det finns askkoppar ute på området, använd dessa!

Det ser riktigt illa ut med fimpar runt ingångarna och nedanför balkongerna.

Soprum

De allra flesta verkar veta vad man får, och inte får, lämna i våra soprum. Vi påminner om att stora kartonger bör lämnas i containrarna på Vallgatan.

Gymet

Till er som använder gymet på 34 C, vill vi gärna att ni lägger tillbaka redskapen i de ställ som finns. Samt att komma ihåg att stänga fönster och släcka efter er.

Källarensning

I början av augusti kommer vi att rensa bort saker som står utanför förråden, och den här gången kommer vi att ta allt som står där.

Det innebär dock inte att man kan slänga skräp och kartonger i källarna (som någon eller några redan gjort….), var och en tar naturligtvis sitt eget skräp till något av våra soprum eller till återvinningen på Vallgatan (för stora kartonger).

Tvättstugorna

Pga flera klagomål kommer här en påminnelse: Efter användning av tvättstuga är det obligatorisk städning! Inga undantag.

Ha en trevlig sommar! /Styrelsen

**********************************************************************************************

Nyhetsbrev Mars 2018

Nya regler kring andrahandsupplåtelse

Enl §6 i våra nya stadgar kommer vi fr o m 180601 att ta ut en avgift i samband med andrahandsupplåtelse motsvarande 10% av ett prisbasbelopp, som 2018 är 45 500 kr.

Avgiften kommer att faktureras lägenhetsinnehavaren i samband med andrahandsupplåtelsen.

Balkongbygget

Lokalerna i anslutning till pannrummet på 36 C kommer att användas som personalrum för Balcos personal i samband med balkongrenoveringen.

Bygget beräknas starta början på april om vädret tillåter. Mer information om exakt startdatum och i vilken ordning husen renoveras, kommer senare.

Under byggtiden ber vi att ni har överseende med eventuella störningar.

Undvik i mesta möjliga mån bilkörning inne på området och utanför portar. 

Ni som redan har inglasade balkonger måste plocka ner dem själva om ni vill ha kvar glaspartier och annat, annars skrotas detta när Balco plockar ner det.

Töm även balkongerna på övriga inventarier (möbler osv)

Ev kommer vi att behöva gå in i lägenheter med huvudnyckel, men detta kommer att meddelas i tid innan.

Rivning av överbyggnaden till källarnedgångar och tvättstugor

Vi kommer att bygga nya överbyggnader till hösten när balkongerna är klara. De gamla kommer att börja rivas i slutet på mars.

Ny entreprenör för yttre skötsel

Fr o m den 1 maj har vi en ny entreprenör för yttre skötsel (snöskottning, gräsklippning, blommor mm) och det är Ute Miljö Skellefteå AB.

Vi önskar er en härlig vår!

Hälsningar
Styrelsen

***************************************************************************************************

Nyhetsbrev December 2017

Protokoll årsmötet

Protokollet från föreningsstämman kommer att läggas upp på vår hemsida. Om det är någon som inte har tillgång till dator och hellre vill ha en papperskopia, hör av er till Eleonora Marklund, sekreterare i föreningen.

Nya stadgar

Då bolagsverket har registrerat våra nya stadgar, så kommer även de att läggas upp på föreningens hemsida.

Soprum

Så här i juletider så kommer det säkert att slängas både kartonger julklappspapper och annat. Men kom ihåg att lämna stora kartonger i någon av containrarna på Vallgatan! Sådant får absolut inte slängas i våra soprum, då det tar alldeles för mycket plats.

Tomgångskörning

Vi har fått in många klagomål om att det står bilar och kör på tomgång under längre tid inom området. Vi vill påminna om att motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1minut!

Se länk på kommunens hemsida:

http://www.skelleftea.se/boende/miljo-och-halsa/buller-och-luftkvalitet/luften-utomhus/tomgangskorning

Besöksparkeringarna

Vi vill påminna om att besöksparkeringarna är endast för besökande, ej för boende på området!

Hyreshöjning

Fr o m 1 januari 2018 höjer vi hyran med 1,5 %, enl tidigare beslut av styrelsen.

Balkonger

Beställningen på balkongerna är nu påskrivna av föreningen och Balco. Till våren, kring april, beräknas arbetet påbörjas. Vi återkommer närmare med exaktare datum. I Balcos entreprenad ingår också att se till att alla boende får all information som kan behövas i samband med byggstart.

Vi i styrelsen önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!